แพ็กเกจทัวร์ เชียงใหม่ ซาฟารี ดอยสุเทพ 4วัน 3คืน

แพ็กเกจทัวร์ เชียงใหม่ ซาฟารี ดอยสุเทพ 4วัน 3คืน

เที่ยวเชียงใหม่ พักตัวเมืองเชียงใหม่ 3 คืน พร้อมอาหารเช้า อุทยานหลวงราชพฤกษ์ วัดหลวงพ่อทันใจ พระธาตุดอยสุเทพ พระตำหนักภูพิงค์ กำแพงท่าแพ


แพ็กเกจทัวร์ เชียงใหม่ ซาฟารี ดอยสุเทพ 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์
PKG_0170
จำนวนวันเดินทาง
4วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
14 ก.ค. 65 - 31 ต.ค. 65
ราคาเริ่มต้น
4,999 บาท/ท่าน ไฮไลท์

 • วัดพระธาตุดอยคำ ( หลวงพ่อทันใจ )
 • พระธาตุดอยสุเทพ เป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่
 • ถ่ายรูปชิคๆ กับประตูท่าแพ
 • ถ่ายรูปสวยๆกับ “ทุ่งดอกไม้ไร่ดอกลมหนาว”
 • ชมความงดงามแดนเทวดา อ. แม่แตง
 • ไหว้พระขอพรก่อนกลับ ณ วัดบ้านเด่น
 • พัก โรงแรมแอท พิงค์นคร ห้วยแก้ว (ระดับ 4 ดาว)

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินเชียงใหม่ - อุทยานหลวงราชพฤกษ์ – หอคำหลวง – วัดพระธาตุดอยคำ ( หลวงพ่อทันใจ ) – พระธาตุดอยสุเทพ – พระตำหนักภูพิงค์ - เข้าที่พัก
 • วันที่

  2

  ถ่ายรูปชิคๆ กับประตูท่าแพ – เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเวิล์ด – เข้าที่พัก
 • วันที่

  3

  ม่อนแจ่ม – ดอยม่อนแจ่ม - ทุ่งดอกไม้ไร่ดอกลมหนาว – Sky walk ม่อนแจ่ม - คาเฟ่ฮิมน้ำแม่จะ - สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ – วัดป่าดาราภิรมย์ (วัดที่ถ่ายทำละครเรื่องเพลิงพระนาง) - เข้าที่พัก
 • วันที่

  4

  ชมความงดงามแดนเทวดา อ. แม่แตง – ไหว้พระขอพรก่อนกลับ ณ วัดบ้านเด่น – แวะซื้อของฝาก @ตลาดวโรรส – สนามบินเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ
รายการ ราคา / ท่านสถานะ
  แพ็กเกจทัวร์ เชียงใหม่ ซาฟารี ดอยสุเทพ ( 2 ท่าน) 9,499
  แพ็กเกจทัวร์ เชียงใหม่ ซาฟารี ดอยสุเทพ ( 3 ท่าน) 7,999
  แพ็กเกจทัวร์ เชียงใหม่ ซาฟารี ดอยสุเทพ ( 4-5 ท่าน) 6,999
  แพ็กเกจทัวร์ เชียงใหม่ ซาฟารี ดอยสุเทพ ( 6-7 ท่าน) 5,999
  แพ็กเกจทัวร์ เชียงใหม่ ซาฟารี ดอยสุเทพ ( 8-9 ท่าน) 4,999

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ ภาณุ นิ่มสกุล บิ๊กซี สุขาภิบาล5 4121312025
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

 อัตรานี้รวม

 • รถตู้พร้อมคนขับดูแลท่านตลอดทั้งทริป ( 12 ชม. / วัน )
 • โรงแรมที่พัก 3 คืน ระดับ 4 ดาว ( สำหรับ 2 – 3 ท่าน )
 • ค่าอาหารเช้า 3 มื้อ
 • ค่าน้ำมันรถตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์


 อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ( กรุงเทพฯ – เชียงใหม่)
 • ค่าทิปคนขับรถ 400 บาท / ท่าน / ทริปการเดินทาง
 • ไกด์นำเที่ยว ( กรณีต้องการ )
 • ค่าอาหารมื้ออิสระต่างๆ ( มื้อกลางวัน + มื้อเย็น )
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่เที่ยวต่างๆ ตามโปรแกรมทัวร์
 • ค่าเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ และค่าบริการต่างๆ ในโรงแรมที่พัก
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

จำนวนผู้เข้าชม 62 ครั้ง


 แพคเกจทัวร์ที่คล้ายกัน


ไทย

แพ็กเกจทัวร์กระบี่ เกาะพีพี ปิเละลากูน เกาะไผ่ อ่าวมาหยา 3วัน 2คืน   29
รหัสทัวร์ :: PKG_0053

แพ็กเกจทัวร์กระบี่ เกาะพีพี ปิเละลากูน เกาะไผ่ อ่าวมาหยา 3วัน 2คืน


จำนวนวัน
3 วัน 2 คืน
อาหาร 3 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
จองได้แล้ววันนี้

07 ม.ค. 65 - 31 ต.ค. 65

ราคาเริ่มต้น 3,799 บาท/ท่าน

ไทย

เเพ็คเกจสตูล หลีเป๊ะ ดำน้ำเกาะไข่-เกาะตะรุเตา 3 วัน 2 คืน   26
รหัสทัวร์ :: PKG_0100

เเพ็คเกจสตูล หลีเป๊ะ ดำน้ำเกาะไข่-เกาะตะรุเตา 3 วัน 2 คืน


จำนวนวัน
3 วัน 2 คืน
อาหาร 3 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
จองได้แล้ววันนี้

16 พ.ค. 65 - 14 ต.ค. 65

ราคาเริ่มต้น 5,700 บาท/ท่าน

ไทย

แพ็กเกจทัวร์สตูล เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ ทะเลสวย น้ำใส 3วัน2   23
รหัสทัวร์ :: PKG_0101

แพ็กเกจทัวร์สตูล เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ ทะเลสวย น้ำใส 3วัน2


จำนวนวัน
3วัน2คืน
อาหาร 3 มื้อ
โรงแรม 4 ดาว
จองได้แล้ววันนี้

16 พ.ค. 65 - 14 ต.ค. 65

ราคาเริ่มต้น 6,400 บาท/ท่าน