ทัวร์ฝรั่งเศส เบสต์ออฟฟร้านซ์ 10 วัน 7คืน

ทัวร์ฝรั่งเศส เบสต์ออฟฟร้านซ์ 10 วัน 7คืน

เที่ยวชมปราสาทแห่งลุ่มน้ำลัวร์ – ปราสาทชาโตเชอนองโช – ชองบอร์ด - บอร์โดซ-ปารีส (ชาร์ล เดอ โกล) - บ้านโมเน่ต์ - เมืองรูอ็อง (Rouen) - มงต์แซงต์มิเชล-แซงต์มาโล - มงต์แซงต์มิเชล - เมืองตูร์ แห่งลุ่มน้ำลัวร์


ทัวร์ฝรั่งเศส เบสต์ออฟฟร้านซ์ 10 วัน 7คืน
รหัสทัวร์
DSFR_TG00006
จำนวนวันเดินทาง
10วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
16 ก.ย. 65 - 28 เม.ย. 66
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
139,000 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – สนามบินชาร์ล เดอ โกล (ฝรั่งเศส)
 • วันที่

  2

  ปารีส (ชาร์ล เดอ โกล) - บ้านโมเน่ต์ - เมืองรูอ็อง (Rouen) - มงต์แซงต์มิเชล
 • วันที่

  3

  แซงต์มาโล - มงต์แซงต์มิเชล - เมืองตูร์ แห่งลุ่มน้ำลัวร์
 • วันที่

  4

  เที่ยวชมปราสาทแห่งลุ่มน้ำลัวร์ – ปราสาทชาโตเชอนองโช – ชองบอร์ด - บอร์โดซ
 • วันที่

  5

  บอร์โด – การ์กาซอน เมืองโบราณการ์กาซอน – อาวีญง เมืองแห่งพระสันตะปาปา
 • วันที่

  6

  หมู่บ้าน เลโบเดอโพรวองซ์ – คานส์ - โมนาโก – มองติการ์โล - นีซ ริเวียร่า
 • วันที่

  7

  เที่ยว แซงต์ ปอล เดอ วองซ์ - นีซ วิลล์ - รถไฟด่วน TGV ปารีส
 • วันที่

  8

  ปารีส - พระราชวังแวร์ซายน์ – หอไอเฟล - ถนนชองป์เอลิเซ่ – ช้อปปิ้ง
 • วันที่

  9

  ปารีส - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
 • วันที่

  10

  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

07 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66

ผู้ใหญ่
145,000 บาท
เด็กมีเตียง
130,000 บาท
เด็กไม่มีเตียง
116,000 บาท
พักเดี่ยว
18,000 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
139,000 บาท
เด็กมีเตียง
125,000 บาท
เด็กไม่มีเตียง
112,000 บาท
พักเดี่ยว
17,000 บาท
ที่นั่งรับได้
15 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
07 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66 145,000 130,000 116,000 18,000 - - 15
28 เม.ย. 66 - 07 พ.ค. 66 139,000 125,000 112,000 17,000 - - 15

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ ภาณุ นิ่มสกุล บิ๊กซี สุขาภิบาล5 4121312025
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

สำหรับลูกค้าที่ต้องการชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต กรุณาคลิ๊กลิ้งก์ที่นี่>>

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 118 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน