ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ฝรั่งเศส 9วัน6คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ฝรั่งเศส 9วัน6คืน

หอนาฬิกาดาราศาสตร์(Clock Tower), ชมลอห์ริ เฮ้าส์ ร้านช่างทอง (Europe`s oldest goldsmith-house), สะพานไม้ชาเปล(Chapel bridge), มหาวิหารดูโอโม(Duomo), น้ำพุเจดโด(Jet d’eau fountain), พิพิธภัณฑ์ลูฟว์(Louvre Museum)


ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ฝรั่งเศส 9วัน6คืน
รหัสทัวร์
KJCH_TG00045
จำนวนวันเดินทาง
9วัน 6คืน
กำหนดการเดินทาง
29 พ.ค. 65 - 16 ต.ค. 65
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
129,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • วันที่

  2

  ซูริค-ซุก-หอนาฬิกาดาราศาสตร์-โบสถ์เซนท์ออสวอร์ล-ลูเซิร์น-อนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้ชาเปล ชเตเคิลแบร์ก-เมอร์เรน-กิมเมลวาลด์
 • วันที่

  3

  เมอร์เรน-ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น-ลูกาโน
 • วันที่

  4

  ลูกาโน-ฟ๊อกซ์ทาวน์แฟคทอรี่เอาท์เลท-มิลาน-มหาวิหารดูโอโม-แกลลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอล
 • วันที่

  5

  มิลาน-ชาโมนิกซ์-ยอดเขามองบลังค์-เจนีวา-น้ำพุเจดโด
 • วันที่

  6

  เจนีวา-นั่งรถไฟTGV-ปารีส-พิพิธภัณฑ์ลูฟว์-พิพิธภัณฑ์ออร์แซ-หอไอเฟล-ล่องเรือบาโตมูซ
 • วันที่

  7

  พระราชวังแวร์ชาย-ชองป์เอลิเซ่-ประตูชัย-แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
 • วันที่

  8

  ปารีส(สนามบิน)
 • วันที่

  9

  กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

09 ต.ค. 65 - 17 ต.ค. 65

ผู้ใหญ่
129,999 บาท
เด็กมีเตียง
129,999 บาท
พักเดี่ยว
20,900 บาท
ที่นั่งรับได้
16 ท่าน

ผู้ใหญ่
135,999 บาท
เด็กมีเตียง
135,999 บาท
พักเดี่ยว
20,900 บาท
ที่นั่งรับได้
16 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
09 ต.ค. 65 - 17 ต.ค. 65 129,999 129,999 - 20,900 - - 16
16 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65 135,999 135,999 - 20,900 - - 16

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ ภาณุ นิ่มสกุล บิ๊กซี สุขาภิบาล5 4121312025
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 25 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน