ทัวร์แกรนด์อิตาลี เที่ยวเหนือจรดใต้ 8 วัน 5 คืน (TK)

ทัวร์แกรนด์อิตาลี เที่ยวเหนือจรดใต้ 8 วัน 5 คืน (TK)

มิลาน – ดูโอโม่ – เวโรน่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – เมืองฟลอเรนซ์ – โบสถ์ซานตา มาเรีย – เมืองปิซ่า - หอเอนแห่งเมืองปิซ่า – เมืองเซียน่า – เมืองทิโวรี่ – La Reggia Designer Outlet – เมืองเนเปิลส์ - เมืองซอร์เรนโต้ – ปอมเปอี – กรุงโรม – กรุงวาติกัน – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่ – ช้อปปิ้งบันไดสเปน


ทัวร์แกรนด์อิตาลี เที่ยวเหนือจรดใต้ 8 วัน 5 คืน (TK)
รหัสทัวร์
WCIT_TK00005
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
08 ก.ย. 65 - 23 มี.ค. 66
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
59,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี – มิลาน
 • วันที่

  2

  มิลาน – ดูโอโม่ – เวโรน่า – เมสเตร้
 • วันที่

  3

  เวนิส – ฟลอเรนซ์ – โบสถ์ซานตา มาเรีย – ปิซ่า
 • วันที่

  4

  ปิซ่า – หอเอนแห่งเมืองปิซ่า – เซียน่า – ชมเมือง
 • วันที่

  5

  เซียน่า – ทิโวรี่ – ช้อปปิ้ง เอาท์เล็ท “La Reggia Designer Outlet”
 • วันที่

  6

  เนเปิลส์ – ซอร์เรนโต้ – ปอมเปอี – โรมกรุงวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
 • วันที่

  7

  โรม – ชมเมือง – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่ - วิหารแพนธีออน ช้อปปิ้งบันไดสเปน – กรุงเทพฯ
 • วันที่

  8

  กรุงเทพฯ

23 มี.ค. 66 - 30 มี.ค. 66

ผู้ใหญ่
59,900 บาท
เด็กมีเตียง
59,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
59,900 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
23 มี.ค. 66 - 30 มี.ค. 66 59,900 59,900 59,900 12,000 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ ภาณุ นิ่มสกุล บิ๊กซี สุขาภิบาล5 4121312025
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

สำหรับลูกค้าที่ต้องการชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต กรุณาคลิ๊กลิ้งก์ที่นี่>>

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 108 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน