ทัวร์เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส ยุโรปเบเนลักซ์ 7 วัน 4 คืน (TK)

ทัวร์เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส ยุโรปเบเนลักซ์ 7 วัน 4 คืน (TK)

ล่องเรือหลังคากระจก - หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคันส์ – กรุงบรัสเซล อะตอมเมี่ยม - จตุรัสกรองด์ปลาซ - ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ - ช้อปปิ้ง - La Vallee Village Outlet


ทัวร์เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส ยุโรปเบเนลักซ์ 7 วัน 4 คืน (TK)
รหัสทัวร์
WCNL_TK00001
จำนวนวันเดินทาง
7วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
05 ก.พ. 66 - 18 มิ.ย. 66
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
62,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  อิสตัลบูล – อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก - Coster Diamond - ดามส์สแควร์
 • วันที่

  3

  อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคันส์ – กรุงบรัสเซล อะตอมเมี่ยม - จตุรัสกรองด์ปลาซ – แมนาคินพิส – ช้อปปิ้ง
 • วันที่

  4

  กรุงบรัสเซล - แร็งส์ - ปารีส - City Tour – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
 • วันที่

  5

  ปารีส – ห้างลาฟาแยต - ช้อปปิ้งจุใจแบบเต็มวัน
 • วันที่

  6

  ปารีส – ช้อปปิ้ง - La Vallee Village Outlet – เดินทางกลับ
 • วันที่

  7

  อิสตัลบูล - กรุงเทพฯ

18 มิ.ย. 66 - 24 มิ.ย. 66

ผู้ใหญ่
62,900 บาท
เด็กมีเตียง
62,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
62,900 บาท
พักเดี่ยว
10,000 บาท
ที่นั่งรับได้
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
18 มิ.ย. 66 - 24 มิ.ย. 66 62,900 62,900 62,900 10,000 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ ภาณุ นิ่มสกุล บิ๊กซี สุขาภิบาล5 4121312025
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

สำหรับลูกค้าที่ต้องการชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต กรุณาคลิ๊กลิ้งก์ที่นี่>>

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 122 ครั้ง