ทัวร์ฝรั่งเศส ปารีส รูอ็องซ์ มองซ์แซงต์มิเชล 7วัน 4คืน

ทัวร์ฝรั่งเศส ปารีส รูอ็องซ์ มองซ์แซงต์มิเชล 7วัน 4คืน

มหาวิหารซาเครเกอร์ (Sacré-Cœur), โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ (Palais Garnier), ล่องเรือชมแม่น้ำแซน บาโต มูช (Bateaux-Mouches), หอนาฬิกาดาราศาสตร์(Gros Horloge), - ดิสนีย์แลนด์ ปารีส (Disneyland Paris), หอไอเฟล (Tour Eiffel), พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles)


ทัวร์ฝรั่งเศส ปารีส รูอ็องซ์ มองซ์แซงต์มิเชล 7วัน 4คืน
รหัสทัวร์
ZGFR_EY00012
จำนวนวันเดินทาง
7วัน4คืน
กำหนดการเดินทาง
17 พ.ย. 65 - 08 ธ.ค. 65
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
49,990 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี
 • วันที่

  2

  สนามบินอาบูดาบี – สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – กรุงปารีส – มงต์มาตร์ – มหาวิหารซาเครเกอร์ จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด – เสาโอเบลิสก์ – โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ – ล่องเรือบาโตมูช
 • วันที่

  3

  มองซ์แซงต์มิเชล – เมืองรูอ็อง – กรุงปารีส
 • วันที่

  4

  อิสระเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 • วันที่

  5

  หอไอเฟล – ประตูชัยฝรั่งเศส – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – พระราชวังแวร์ซายส์ – เอาท์เล็ท ลาวาเล่
 • วันที่

  6

  สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – สนามบินอาบูดาบี
 • วันที่

  7

  สนามบินอาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย

17 พ.ย. 65 - 23 พ.ย. 65

ผู้ใหญ่
49,990 บาท
เด็กมีเตียง
46,990 บาท
พักเดี่ยว
8,900 บาท
เด็กทารก
15,000 บาท
ที่นั่งรับได้
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
49,990 บาท
เด็กมีเตียง
46,990 บาท
พักเดี่ยว
8,900 บาท
เด็กทารก
15,000 บาท
ที่นั่งรับได้
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
51,990 บาท
เด็กมีเตียง
49,990 บาท
พักเดี่ยว
8,900 บาท
เด็กทารก
15,000 บาท
ที่นั่งรับได้
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
51,990 บาท
เด็กมีเตียง
49,990 บาท
พักเดี่ยว
8,900 บาท
เด็กทารก
15,000 บาท
ที่นั่งรับได้
31 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
17 พ.ย. 65 - 23 พ.ย. 65 49,990 46,990 - 8,900 15,000 - 31
24 พ.ย. 65 - 30 พ.ย. 65 49,990 46,990 - 8,900 15,000 - 31
03 ธ.ค. 65 - 09 ธ.ค. 65 51,990 49,990 - 8,900 15,000 - 31
08 ธ.ค. 65 - 14 ธ.ค. 65 51,990 49,990 - 8,900 15,000 - 31

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ ภาณุ นิ่มสกุล บิ๊กซี สุขาภิบาล5 4121312025
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 24 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน