ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO หลงรัก ใบไม้เเดง 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO หลงรัก ใบไม้เเดง 5วัน 3คืน

วัดนาริตะซัน ชินโชจิ, หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค, พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว, อุโมงค์ใบเมเปิ้ล, ตลาดปลานาคามินาโตะ โอซากานะอิจิบะ, ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ,


ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO หลงรัก ใบไม้เเดง 5วัน 3คืน
รหัสทัวร์
GS25JP_ZG00001
จำนวนวันเดินทาง
5วัน3คืน
กำหนดการเดินทาง
13 ต.ค. 65 - 29 ต.ค. 65
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
39,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • วันที่

  2

  นาริตะ – วัดนาริตะซัน ชินโชจิ – นาริตะโอโมเตซันโดะ – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค – โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
 • วันที่

  3

  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – ศาลเจ้าโคมิตาเกะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ – อุโมงค์ใบเมเปิ้ล
 • วันที่

  4

  สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ - ตลาดปลานาคามินาโตะ โอซากานะอิจิบะ - พระใหญ่อุชิคุไดบุสสึ - ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ - ย่านชิบุย่า
 • วันที่

  5

  วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ - โอไดบะ - นาริตะ – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)

13 ต.ค. 65 - 17 ต.ค. 65

ผู้ใหญ่
40,999 บาท
เด็กมีเตียง
40,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
40,999 บาท
พักเดี่ยว
6,000 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
18,000 บาท
ที่นั่งรับได้
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,999 บาท
เด็กมีเตียง
39,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
39,999 บาท
พักเดี่ยว
6,000 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
18,000 บาท
ที่นั่งรับได้
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,999 บาท
เด็กมีเตียง
39,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
39,999 บาท
พักเดี่ยว
6,000 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
18,000 บาท
ที่นั่งรับได้
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,999 บาท
เด็กมีเตียง
39,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
39,999 บาท
พักเดี่ยว
6,000 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
18,000 บาท
ที่นั่งรับได้
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,999 บาท
เด็กมีเตียง
39,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
39,999 บาท
พักเดี่ยว
6,000 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
18,000 บาท
ที่นั่งรับได้
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,999 บาท
เด็กมีเตียง
39,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
39,999 บาท
พักเดี่ยว
6,000 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
18,000 บาท
ที่นั่งรับได้
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,999 บาท
เด็กมีเตียง
39,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
39,999 บาท
พักเดี่ยว
6,000 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
18,000 บาท
ที่นั่งรับได้
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
40,999 บาท
เด็กมีเตียง
40,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
40,999 บาท
พักเดี่ยว
6,000 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
18,000 บาท
ที่นั่งรับได้
เต็ม 

ผู้ใหญ่
40,999 บาท
เด็กมีเตียง
40,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
40,999 บาท
พักเดี่ยว
6,000 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
18,000 บาท
ที่นั่งรับได้
เต็ม 

ผู้ใหญ่
40,999 บาท
เด็กมีเตียง
40,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
40,999 บาท
พักเดี่ยว
6,000 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
18,000 บาท
ที่นั่งรับได้
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,999 บาท
เด็กมีเตียง
39,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
39,999 บาท
พักเดี่ยว
6,000 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
18,000 บาท
ที่นั่งรับได้
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,999 บาท
เด็กมีเตียง
39,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
39,999 บาท
พักเดี่ยว
6,000 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
18,000 บาท
ที่นั่งรับได้
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,999 บาท
เด็กมีเตียง
39,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
39,999 บาท
พักเดี่ยว
6,000 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
18,000 บาท
ที่นั่งรับได้
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,999 บาท
เด็กมีเตียง
39,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
39,999 บาท
พักเดี่ยว
6,000 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
18,000 บาท
ที่นั่งรับได้
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,999 บาท
เด็กมีเตียง
39,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
39,999 บาท
พักเดี่ยว
6,000 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
18,000 บาท
ที่นั่งรับได้
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
13 ต.ค. 65 - 17 ต.ค. 65 40,999 40,999 40,999 6,000 10,000 18,000 20
14 ต.ค. 65 - 18 ต.ค. 65 39,999 39,999 39,999 6,000 10,000 18,000 20
15 ต.ค. 65 - 19 ต.ค. 65 39,999 39,999 39,999 6,000 10,000 18,000 20
16 ต.ค. 65 - 20 ต.ค. 65 39,999 39,999 39,999 6,000 10,000 18,000 20
17 ต.ค. 65 - 21 ต.ค. 65 39,999 39,999 39,999 6,000 10,000 18,000 20
18 ต.ค. 65 - 22 ต.ค. 65 39,999 39,999 39,999 6,000 10,000 18,000 20
19 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65 39,999 39,999 39,999 6,000 10,000 18,000 20
20 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65 40,999 40,999 40,999 6,000 10,000 18,000 เต็ม เต็ม
21 ต.ค. 65 - 25 ต.ค. 65 40,999 40,999 40,999 6,000 10,000 18,000 เต็ม เต็ม
22 ต.ค. 65 - 26 ต.ค. 65 40,999 40,999 40,999 6,000 10,000 18,000 20
23 ต.ค. 65 - 27 ต.ค. 65 39,999 39,999 39,999 6,000 10,000 18,000 20
25 ต.ค. 65 - 29 ต.ค. 65 39,999 39,999 39,999 6,000 10,000 18,000 20
26 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65 39,999 39,999 39,999 6,000 10,000 18,000 20
27 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65 39,999 39,999 39,999 6,000 10,000 18,000 20
29 ต.ค. 65 - 02 พ.ย. 65 39,999 39,999 39,999 6,000 10,000 18,000 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ ภาณุ นิ่มสกุล บิ๊กซี สุขาภิบาล5 4121312025
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 47 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน