ทัวร์เกาหลี ซุปตาร์ จอมไถ สไลด์สกี 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลี ซุปตาร์ จอมไถ สไลด์สกี 5 วัน 3 คืน

สัมผัสฤดูหนาวแรกสุดคูลและสนุกสุดมันส์ไปกับการเล่นหิมะเกาหลีที่ ลานสกี ชม ช็อป ชิม ไปกับ ไร่สตรอเบอร์รี่ สดๆจากไร่ผลใหญ่ลูกมหึมา! เช็คอินแลนด์มาร์คเกาหลี โซลทาวเวอร์ พร้อมคล้องกุญแจรักโรแมนติก เข้าชมสถานที่สำคัญมากประวัติศาสตร์แห่งเกาหลี พระราชวังเคียงบกกุง ช้อปปิ้งจุใจไปกับ ตลาดเมียงดง และเต็มอิ่มให้พุงกางกับร้านอาหาร STREET FOOD


ทัวร์เกาหลี ซุปตาร์ จอมไถ สไลด์สกี 5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์
TTNKR_XJ00045
จำนวนวันเดินทาง
5 วัน 3 คืน
กำหนดการเดินทาง
30 พ.ย. 65 - 31 ธ.ค. 65
เดินทางโดย
ราคาเริ่มต้น
20,888 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ศูนย์ตรวจ PCR-Test ที่สนามบินนานาชาติอินชอน ลานสกี – THE GARDEN OF MORNING CALM
 • วันที่

  3

  ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์เวชสำอาง - ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ
 • วันที่

  4

  ศูนย์โสม - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – โซลทาวเวอร์ – พระราชวังเคียงบกกุง - ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง
 • วันที่

  5

  ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

30 พ.ย. 65 - 04 ธ.ค. 65

ผู้ใหญ่
20,888 บาท
พักเดี่ยว
8,000 บาท
ที่นั่งรับได้
32 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,888 บาท
พักเดี่ยว
8,000 บาท
ที่นั่งรับได้
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,888 บาท
พักเดี่ยว
8,000 บาท
ที่นั่งรับได้
32 ท่าน

ผู้ใหญ่
24,888 บาท
พักเดี่ยว
8,000 บาท
ที่นั่งรับได้
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,888 บาท
พักเดี่ยว
8,000 บาท
ที่นั่งรับได้
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,888 บาท
พักเดี่ยว
8,000 บาท
ที่นั่งรับได้
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,888 บาท
พักเดี่ยว
8,000 บาท
ที่นั่งรับได้
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,888 บาท
พักเดี่ยว
8,000 บาท
ที่นั่งรับได้
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,888 บาท
พักเดี่ยว
8,000 บาท
ที่นั่งรับได้
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,888 บาท
พักเดี่ยว
8,000 บาท
ที่นั่งรับได้
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,888 บาท
พักเดี่ยว
8,000 บาท
ที่นั่งรับได้
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,888 บาท
พักเดี่ยว
8,000 บาท
ที่นั่งรับได้
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,888 บาท
พักเดี่ยว
8,000 บาท
ที่นั่งรับได้
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,888 บาท
พักเดี่ยว
8,000 บาท
ที่นั่งรับได้
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,888 บาท
พักเดี่ยว
8,000 บาท
ที่นั่งรับได้
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,888 บาท
พักเดี่ยว
8,000 บาท
ที่นั่งรับได้
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,888 บาท
พักเดี่ยว
8,000 บาท
ที่นั่งรับได้
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,888 บาท
พักเดี่ยว
8,000 บาท
ที่นั่งรับได้
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,888 บาท
พักเดี่ยว
8,000 บาท
ที่นั่งรับได้
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
23,888 บาท
พักเดี่ยว
8,000 บาท
ที่นั่งรับได้
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
27,888 บาท
พักเดี่ยว
8,000 บาท
ที่นั่งรับได้
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
27,888 บาท
พักเดี่ยว
8,000 บาท
ที่นั่งรับได้
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
27,888 บาท
พักเดี่ยว
8,000 บาท
ที่นั่งรับได้
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
27,888 บาท
พักเดี่ยว
8,000 บาท
ที่นั่งรับได้
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
27,888 บาท
พักเดี่ยว
8,000 บาท
ที่นั่งรับได้
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
27,888 บาท
พักเดี่ยว
8,000 บาท
ที่นั่งรับได้
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
27,888 บาท
พักเดี่ยว
8,000 บาท
ที่นั่งรับได้
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
27,888 บาท
พักเดี่ยว
8,000 บาท
ที่นั่งรับได้
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,888 บาท
พักเดี่ยว
8,000 บาท
ที่นั่งรับได้
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,888 บาท
พักเดี่ยว
8,000 บาท
ที่นั่งรับได้
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,888 บาท
พักเดี่ยว
8,000 บาท
ที่นั่งรับได้
เต็ม 

ผู้ใหญ่
28,888 บาท
พักเดี่ยว
8,000 บาท
ที่นั่งรับได้
34 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
30 พ.ย. 65 - 04 ธ.ค. 65 20,888 - - 8,000 - - 32
01 ธ.ค. 65 - 05 ธ.ค. 65 24,888 - - 8,000 - - 34
02 ธ.ค. 65 - 06 ธ.ค. 65 24,888 - - 8,000 - - 32
03 ธ.ค. 65 - 07 ธ.ค. 65 24,888 - - 8,000 - - 34
04 ธ.ค. 65 - 08 ธ.ค. 65 23,888 - - 8,000 - - 34
05 ธ.ค. 65 - 09 ธ.ค. 65 21,888 - - 8,000 - - 34
06 ธ.ค. 65 - 10 ธ.ค. 65 23,888 - - 8,000 - - 34
07 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65 23,888 - - 8,000 - - 34
08 ธ.ค. 65 - 12 ธ.ค. 65 23,888 - - 8,000 - - 34
09 ธ.ค. 65 - 13 ธ.ค. 65 23,888 - - 8,000 - - 34
10 ธ.ค. 65 - 14 ธ.ค. 65 22,888 - - 8,000 - - 34
11 ธ.ค. 65 - 15 ธ.ค. 65 21,888 - - 8,000 - - 34
12 ธ.ค. 65 - 16 ธ.ค. 65 20,888 - - 8,000 - - 34
13 ธ.ค. 65 - 17 ธ.ค. 65 21,888 - - 8,000 - - 34
14 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65 22,888 - - 8,000 - - 34
15 ธ.ค. 65 - 19 ธ.ค. 65 22,888 - - 8,000 - - 34
16 ธ.ค. 65 - 20 ธ.ค. 65 22,888 - - 8,000 - - 34
17 ธ.ค. 65 - 21 ธ.ค. 65 21,888 - - 8,000 - - 34
18 ธ.ค. 65 - 22 ธ.ค. 65 21,888 - - 8,000 - - 34
19 ธ.ค. 65 - 23 ธ.ค. 65 23,888 - - 8,000 - - 34
20 ธ.ค. 65 - 24 ธ.ค. 65 27,888 - - 8,000 - - 34
21 ธ.ค. 65 - 25 ธ.ค. 65 27,888 - - 8,000 - - 34
22 ธ.ค. 65 - 26 ธ.ค. 65 27,888 - - 8,000 - - 34
23 ธ.ค. 65 - 27 ธ.ค. 65 27,888 - - 8,000 - - 34
24 ธ.ค. 65 - 28 ธ.ค. 65 27,888 - - 8,000 - - 34
25 ธ.ค. 65 - 29 ธ.ค. 65 27,888 - - 8,000 - - 34
26 ธ.ค. 65 - 30 ธ.ค. 65 27,888 - - 8,000 - - 34
27 ธ.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 27,888 - - 8,000 - - 34
28 ธ.ค. 65 - 01 ม.ค. 66 29,888 - - 8,000 - - 34
29 ธ.ค. 65 - 02 ม.ค. 66 29,888 - - 8,000 - - 31
30 ธ.ค. 65 - 03 ม.ค. 66 29,888 - - 8,000 - - เต็ม เต็ม
31 ธ.ค. 65 - 04 ม.ค. 66 28,888 - - 8,000 - - 34

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ ภาณุ นิ่มสกุล บิ๊กซี สุขาภิบาล5 4121312025
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 19 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน