เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เสาร์

09.00 - 12.00 น.

เราช่วยคุณได้

@firststartravel

Travel License : 11/10334

หน้าแรก

/

ทัวร์เวียดนาม

/

ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 3วัน 2คืน

ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 3วัน 2คืน

ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 3วัน 2คืน

เที่ยวเวียดนามกลาง นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ ชมเมืองฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน ล่องเรือกระด้ง พักบนบานาฮิลล์ 1คืน วัดลินห์อึ๋ง สะพานมังกร สะพานสีทอง

รหัสทัวร์

VN_FD00199

ประเทศ

เวียดนาม

กำหนดการเดินทาง

16 ก.พ. 67 - 12 ต.ค. 67

จำนวนวัน

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

13,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air Asia

มี.ค. 67

13,999฿

01-03

14,999฿

08-10

14,999฿

15-17

13,999฿

22-24

เม.ย. 67

22,999฿

14-16

15,999฿

27-29

พ.ค. 67

16,999฿

03-05

16,999฿

04-06

15,999฿

10-12

15,999฿

24-26

15,999฿

31-02มิ.ย.

มิ.ย. 67

15,999฿

01-03

ก.ค. 67

14,999฿

06-08

15,999฿

20-22

16,999฿

27-29

ส.ค. 67

16,999฿

10-12

ก.ย. 67

14,999฿

07-09

14,999฿

21-23

ต.ค. 67

15,999฿

05-07

16,999฿

12-14

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

01 มี.ค. 67 - 03 มี.ค. 67

13,999

13,999

12,999

4,500

5,000

-

30

08 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67

14,999

14,999

13,999

4,500

5,000

-

30

15 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67

14,999

14,999

13,999

4,500

5,000

-

30

22 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67

13,999

13,999

12,999

4,500

5,000

-

30

14 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67

22,999

22,999

21,999

4,500

5,000

-

30

27 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67

15,999

15,999

14,999

4,500

5,000

-

30

03 พ.ค. 67 - 05 พ.ค. 67

16,999

16,999

15,999

4,500

5,000

-

30

04 พ.ค. 67 - 06 พ.ค. 67

16,999

16,999

15,999

4,500

5,000

-

30

10 พ.ค. 67 - 12 พ.ค. 67

15,999

15,999

14,999

4,500

5,000

-

30

24 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67

15,999

15,999

14,999

4,500

5,000

-

30

31 พ.ค. 67 - 02 มิ.ย. 67

15,999

15,999

14,999

4,500

5,000

-

30

01 มิ.ย. 67 - 03 มิ.ย. 67

15,999

15,999

14,999

4,500

5,000

-

30

06 ก.ค. 67 - 08 ก.ค. 67

14,999

14,999

13,999

4,500

5,000

-

30

20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67

15,999

15,999

14,999

4,500

5,000

-

30

27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

16,999

16,999

15,999

4,500

5,000

-

30

10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

16,999

16,999

15,999

4,500

5,000

-

30

07 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67

14,999

14,999

13,999

4,500

5,000

-

30

21 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67

14,999

14,999

13,999

4,500

5,000

-

30

05 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67

15,999

15,999

14,999

4,500

5,000

-

30

12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

16,999

16,999

15,999

4,500

5,000

-

30

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ดอนเมือง กรุงเทพฯ • ดานัง เวียดนาม • ร้านหินอ่อน • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง เมืองโบราณฮอยอัน (-/บั๋นหมี่/เย็น)

Day : 2

วัดลินห์อึ๋ง • Café Son Tra Marina • ร้านเยื่อไผ่ • ตลาดฮาน • สะพานมังกร • นั่งกระเช้าไฟฟ้า • บาน่าฮิลล์ (เช้า/กลางวัน/เย็น)

Day : 3

บานาฮิลล์ • ดานัง • ดอนเมือง กรุงเทพฯ (เช้า/-/-)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีออมทรัพย์

ภาณุ นิ่มสกุล

บิ๊กซี สุขาภิบาล5

4121312025

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต


วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 31 ครั้ง